Informacja o kontakcie z Rejestrem Akcjonariuszy Biuro Maklerskie PKO BP

INFORMACJA   dla Akcjonariuszy DOMAR S.A. w Poznaniu 

Zgodnie z Umową zawartą przez Spółkę Domar z PKO BP  – Biuro Maklerskie obsługuje Akcjonariuszy Spółki, w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem aplikacji eRA –  dotyczy Akcjonariuszy, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną ze Spółką oraz PKO BP BM, oraz podali numer telefonu komórkowego. 
  1. w Punktach Obsługi Klienta (POK) w godzinach ich pracy – w pełnym zakresie wynikającym z przepisów prawa, niezależnie od tego, czy Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną, czy też nie.
    Lista POK znajduje się na stronie internetowej https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/

W POK PKO BP BM Akcjonariusze ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy mają możliwość realizacji wszystkich czynności wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności mają możliwość:
• pobrania bezpłatnie wyciągu z rejestru akcjonariuszy, stanowiącego informację, o której mowa w art. 3285 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
• wskazania rachunku bankowego do ich indywidualnego Rejestru Rynku Niepublicznego, za pomocą którego  są wypłacane  zobowiązania pieniężne Spółki Domar.

W sytuacji, gdy  przy Rejestrze Rynku Niepublicznego (zwanym dalej „RRN”) akcjonariusza jest wskazany numer rachunku bankowego do wypłat, to środki do wypłaty są  przekazywane  na rachunek bankowy – automatycznie, na następny dzień roboczy, bez konieczności składania żadnych dyspozycji. 

W sytuacji, w której akcjonariusz nie zdefiniował rachunku bankowego do wypłat, środki zostaną na RRN do czasu wskazania rachunku bankowego lub wypłaty gotówkowej przez akcjonariusza.

Zarząd DOMAR S.A.

w Poznaniu

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz do nas!

Możesz skontaktować się z nami przez telefon: 504 048 380 lub formularz kontaktowy poniżej: